»

Stichting Vrienden van Tactus

De Stichting Vrienden van Tactus is in 2002 opgericht en heeft zich ten doel gesteld gerichte financiële steun te verlenen aan de voorzieningen van Tactus Verslavingszorg alsmede aan de daarmee verbonden instellingen of activiteiten. Het gaat om investeringen op korte dan wel langere termijn die niet via het reguliere budget worden afgedekt. De Stichting heeft de ANBI-status.